Strefa 108

Tu powstają i realizują się pomysły i aktywności: warsztaty, kursy i jednorazowe wykłady nasze i zewnętrznych instruktorów. STREFA 108 prowadzi projekty samodzielnie, ale też odpowiada na zapytania w sprawie możliwości prowadzenia warsztatów zgodnie z celami statutowymi Fundacji Rime.