FOUNDATION RIME PROJECTS

As part of its statutory activities, the Rime Foundation creates and implements projects of workshops, courses and one-time lectures, conducted by both our own and external instructors. We invite you for cooperation related to organizing projects. We are happy to respond to inquiries about workshop opportunities at the Rime Foundation. Contact: rime@fundacjarime.pl

Biblioteka i czytelnia

Fundacja Rime prowadzi bibliotekę i czytelnię książek i albumów o tematyce związanej z filozofią, przyrodą i życiem mieszkańców Tybetu oraz ogólnie Dalekiego Wschodu. Przekazane w darowiźnie

więcej »

Kursy języka tybetańskiego

Organizujemy cykliczne kursy nauki kaligrafii i języka tybetańskiego, prowadzone przez wykwalifikowanego nauczyciela Dorje Wangkdaka. Dordże jest tybetańczykiem z rejonu Amdo, od 15 lat mieszka w

więcej »

Strefa 108

Tu powstają i realizują się pomysły i aktywności: warsztaty, kursy i jednorazowe wykłady nasze i zewnętrznych instruktorów. STREFA 108 prowadzi projekty samodzielnie, ale też odpowiada na

więcej »

Koncerty i wykłady Drukmo Gyal Dakini

Już dwukrotnie mieliśmy zaszczyt gościć Drukmo Gyal Dakini. Drukmo Gyal Dakini (འབྲུག་ མོ་ རྒྱལ) – jest lekarką medycyny tybetańskiej i jedną z najpopularniejszych wykonawczyń tybetańskich mantr.

więcej »

Tybetańska joga Nejang

Zapraszamy do Strefy 108 Fundacji Rime, gdzie będziecie mogli poćwiczyć Jogę Nejang. Czym jest Joga Nejang?  Jest to trening ciała, który w szczególności równoważy energię

więcej »

Wizyta Beru Khyentse Rinpocze w Polsce

Beru Khyentse Rinpoche wygłosił wykład publiczny na Uniwersytecie Warszawskim, zorganizowany we współpracy z wydziałem Orientalistyki Uniwersytetu Warszawskiego. Tytuł wykładu: “Jak żyć pozytywnie we współczesnym świecie

więcej »